Đầu khoan 4 trục WDDM SA Series

Đầu khoan nhiều mũi bằng bánh răng SA Series là sản phẩm phụ kiện cho máy khoan bàn, có khả năng khoan, taro cùng lúc 2 hoặc 4 mũi, đầu mũi hoạt động nhờ những bánh răng vệ tinh xoay quanh 1 bánh răng trung tâm nên cũng có thể thay đổi vị trí đầu mũi giới hạn trong một đường tròn cố định, các đầu mũi được gắn chặt bằng các collect.

SA series là nhóm sản phẩm đầu khoan nhiều mũi cho phép khoan hoặc taro được cùng lúc 4 mũi, vị trí các mũi có thể điều chỉnh được xung quang một bánh răng trung tâm, do đó tọa độ các mũi luôn phải nằm trên một đường tròn hay nói cách khác là 4 mũi luôn là 4 đỉnh của một hình vuông.

Đầu khoan 4 trục WDDM SA Series
Đầu khoan 4 trục WDDM SA Series

Đặc điểm chung:
– Kiểu đầu: Điều chỉnh được vị trí các mũi trong giới hạn của một đường tròn.
– Truyền động từ bánh răng trung tâm đến các mũi bằng 4 bánh răng vệ tinh.
– Kẹp mũi bằng collet
– Số lượng trục (mũi): 4

Thông số kỹ thuật:
Model: SA116
Kiểu collect: C6 kích thước mũi: 6mm/ ER11: kích thước mũi: 7mm.
Tỉ số truyền: 1:1.35
Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 mũi: 18mm
Khoảng cách lớn nhất giữa 2 mũi: 100mm
Số trục 2-4.


Model: SA124
Kiểu collect: C9 kích thước mũi: 9mm/ ER16: kích thước mũi: 10mm(khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 mũi: 26mm). C12 kích thước mũi: 12mm/ ER20: kích thước mũi: 13mm(khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 mũi: 28mm).
Tỉ số truyền: 1:1.3
Khoảng cách lớn nhất giữa 2 mũi: 124 mm
Số trục 2-4.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *